Een zee aan informatie

De komst van windparken op zee biedt de Nederlandse overheid, TenneT en andere aanbieders de mogelijkheid apparatuur en sensoren te plaatsen die waardevolle data verzamelen.

Het Maritiem Informatievoorziening ServicePunt (MIVSP) verzamelt deze data. Van windsnelheid en golfhoogte tot de locatie van trekvogels. Voor het verzamelen van die data sluit het project aan bij de aanleg van windparken op zee.

Het Noordzeeloket biedt informatie en het laatste nieuws over het MIVSP en ook de ontwikkelingen en mogelijkheden die de dataverzameling mogelijk maakt.

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Het MIVSP is opgericht om tegen zo laag mogelijke kosten de aanschaf, plaatsing en exploitatie van sensoren te verzorgen op de platforms van het net op zee voor de Nederlandse kust. Deze sensoren bevatten systemen voor scheepvaartveiligheid zoals radars, AIS en VHF. Ook bevatten ze meteorologische systemen voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters. Daarnaast hebben ze meetapparatuur voor ecologische monitoring in windparken, zoals radars die vogels en vleermuizen detecteren.

Offshore Expertice Centrum in Stellendam

Het Offshore Expertisecentrum in Stellendam

Rijkswaterstaat heeft in Stellendam een Offshore Expertisecentrum (OEC) gebouwd. Directe aanleiding voor het expertisecentrum was de noodzaak om het geheel aan sensoren van MIVSP in een realistische proefopstelling te testen. Op zee is testen een dure en complexe aangelegenheid, vandaar de behoefte aan een testlocatie aan wal.

Gegevens verzamelen

Deze meetmast van het Maritiem Informatievoorziening Service Punt (MIVSP) staat op het TenneT-platform Borssele alpha.

De komst van windparken op zee biedt de Rijksoverheid, TenneT en andere elektriciteitsaanbieders mogelijkheden tot het plaatsen van apparatuur en sensoren. Die kunnen voor verschillende gebruikers waardevolle gegevens verzamelen.

Doorverwijzingen

Duurzame Energie

Iconen duurzame energie

Deze website toont de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen in Nederland.

Actuele windinformatie

Windvaan rood wit

Deze kaart toont de actuele windsnelheid en -richting op het Nederlandse deel van de Noordzee.

Informatie windturbines

Windturbines op zee

Deze kaart laat van alle windturbines in Nederland de locatie en grootte (ashoogte) zien.

Wind Europe

WindEurope

Op deze website is informatie te vinden over windenergie(gebieden) in heel Europa.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.