Vissen

Infographic 9 vissen Zeezoogdieren Vogels Vleermuizen

Rondom funderingen van de windturbines worden meer en andere vissoorten aangetroffen. Kabels vanuit de windparken naar het land geven lage elektromagnetische straling af. Dit kan van invloed zijn op bijvoorbeeld de oriëntatie van bepaalde vissoorten. Onderzoek loopt naar effecten op de rest van het onderwaterleven.