Vogels

Infographic 9 vogels Zeezoogdieren Vissen Vleermuizen

Zee- en kustvogels hebben op verschillende manieren last van de windparken:

  • Ze zien het windenergiegebied niet als hun leefgebied of schrikken van de rond-draaiende wieken. De vogels wijken uit naar andere gebieden. Dit kost extra tijd en energie en dit kan ten koste gaan van hun conditie.
  • Ze kunnen in aanvaring komen met de wieken en dat kan tot sterke gevolgen voor de populatie leiden.

Maatregel: stilstandsvoorziening

  • Voor de trekvogels kan er een maatregel genomen worden. Gedurende de periode van massale vogeltrek wordt tussen zonsondergang en zonsopkomst de draaisnelheid van de wieken teruggebracht naar minder dan twee omwentelingen per minuut. Dat betekent dat de windturbines in die uren nauwelijks draaien.
  • Voor de zeevogels zijn er nog geen maatregelen.

Terug naar "Natuur"