Waar staan en komen de windparken op zee?

De Rijksoverheid heeft in het Nederlandse deel van de Noordzee ‘windenergiegebieden’ aangewezen: plekken die speciaal bedoeld zijn voor de aanleg van windparken. Waar liggen die windenergiegebieden precies? En waarom daar?

De locaties van de windenergiegebieden staan in het Nationaal Waterplan 2016-2021. Aan het aanwijzen van de windenergiegebieden is een zorgvuldig proces voorafgegaan. De Rijksoverheid heeft aandachtig gekeken naar de meest geschikte locaties voor het ontwikkelen van windparken. Hierbij heeft ze zoveel mogelijk rekening gehouden met alle andere activiteiten op de Noordzee.

Waar en wanneer komen de windparken op zee?

6. Niks aangeklikt Borssele Hollandse Kust Zuid Hollandse Kust Noord Hollandse Kust West Waddeneilanden IJmuiden Ver

Over Wind op zee

De nieuwe windparken komen zoveel mogelijk buiten de territoriale zee te staan om het zicht op de windparken  vanuit de kust te beperken. De territoriale zee eindigt 12 nautische mijl (22,2 kilometer) uit de kust. Alleen de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) staan dichterbij. Daar komen de dichtstbijzijnde windturbines op 10 nautische mijl (18,5 kilometer) uit de kust te staan. Deze windturbines zullen overdag ongeveer 40 procent van de tijd zichtbaar zijn.

Noordzee uitstekend voor windenergiegebieden

Er zijn veel goede redenen om windmolens op de Noordzee te plaatsen. Vanwege:

  • het gunstige windklimaat (het waait er vaak en dikwijls stevig);
  • de geringe waterdiepte (hoe dieper, hoe duurder en lastiger de bouw);
  • de goede havens in de buurt;
  • de nabijheid van (industriële) energieverbruikers.

Alle windparken van 2007 tot 2030

Het eerste Nederlandse windpark op zee is het windpark Egmond aan Zee. Dit ging in 2007 in bedrijf. In de jaren daarna kwamen het windpark Prinses Amalia (2008), Luchterduinen (2015) en Gemini (2016). In totaal staan er in deze windparken 289 windturbines met een gezamenlijk vermogen van bijna 1 gigawatt (GW).

In het Energieakkoord staat dat tussen 2020 en 2023 nog eens 3,5 GW aan extra energie van windparken op zee moet komen. Naar verwachting komen er daarom ongeveer vierhonderd windturbines te staan in de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). Het totale vermogen aan windenergie op zee is dan gegroeid naar ruim 4,5 GW.

Om de klimaatdoelstelling te halen, wil de Rijksoverheid in 2030 beschikken over een vermogen van circa 11 GW. Dan staan er ongeveer 450 windturbines in de windenergiebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Wadden en IJmuiden Ver. Alle windparken samen bevatten in 2030 ongeveer 1.100 windturbines en produceren ongeveer 49 terawattuur (TWh) aan elektriciteit. Dat is ongeveer 40 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte.

Eerste windparken het dichtstbij

De bouw van windparken op zee start in de windenergiegebieden die het dichtst bij de kust liggen, omdat die bouw het goedkoopst is. De zee is daar ondiep, wat maakt dat de funderingen waarop de windturbines staan korter (en dus goedkoper) kunnen zijn. Ook is het onderhoud van deze windparken goedkoper doordat ze snel te bereiken zijn.

Waar

Windenergiegebieden tussen scheepvaartroutes

De Rijksoverheid plant windenergiegebieden (groen op de kaart) zoveel mogelijk in tussen scheepvaartroutes (blauwe strepen op de kaart). Ze wil het effect van windparken op scheepvaart zoveel mogelijk beperken.

Eerste windparken het dichtstbij

De bouw van windparken op zee start in de windenergiegebieden die het dichtst bij de kust liggen, omdat die bouw het goedkoopst is. De zee is daar ondiep, wat maakt dat de funderingen waarop de windturbines staan korter (en dus goedkoper) kunnen zijn. Ook is het onderhoud van deze windparken goedkoper doordat ze snel te bereiken zijn.

Alle windparken van 2007 tot 2030

Het eerste Nederlandse windpark op zee is het windpark Egmond aan Zee. Dit ging in 2007 in bedrijf. In de jaren daarna zijn kwamen het windpark Prinses Amalia (2008), Luchterduinen (2015) en Gemini (2016). In totaal staan er in deze windparken 289 windturbines met een gezamenlijk vermogen van bijna 1 gigawatt (GW).

In het Energieakkoord staat dat tussen 2020 en 2023 3,5 GW aan energie van windparken op zee moet komen. Naar verwachting komen er ongeveer vierhonderd windturbines te staan in de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord). Het totale vermogen aan windenergie op zee is dan gegroeid naar ruim 4,5 GW.

Om de duurzaamheidsdoelstelling te halen, wil de Rijksoverheid in 2030 beschikken over een vermogen van circa 11 GW. Dan staan er ongeveer 1.100 windturbines in de windenergiebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Wadden en IJmuiden Ver. Alle windparken samen produceren in 2030 ongeveer 49 terawattuur (TWh) aan elektriciteit. Dat is ongeveer 45 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte.

Routekaart windenergie op zee

De planning voor de ontwikkeling van de windparken tot 2030 staat beschreven in de routekaart windenergie op zee.

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Minister Wiebes die de vergunninghouder feliciteert met het winnen van de tender

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Algemeen beeld van de Noordzee met bijvoorbeeld schepen

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Bouw windpark

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

Mensen die werken aan een windmolen (lasser)

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.