Viering Routekaart 2023

Wind mee richting een klimaatneutraal Nederland

Samen hebben we een missie: een klimaatneutraal Nederland, op zijn laatst in 2050. Dat betekent dat alle activiteiten in ons land van bedrijven, organisaties, overheden en mensen bij elkaar opgeteld geen negatief effect meer hebben op het klimaat. Daarin speelt windenergie op zee een belangrijke rol.

Een klimaatneutraal Nederland willen we bereiken door bijvoorbeeld zoveel mogelijk schone energie zo effectief mogelijk op te wekken. Dat doen we het liefst op plekken waar mens en natuur daar zo min mogelijk last van hebben, bijvoorbeeld met windturbines op de Noordzee.

Routekaart 2023

Aan de Nederlandse Noordzeekust hebben bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, belangengroepen en mensen de afgelopen jaren samen gebouwd aan windparken. We hebben op tijd, binnen budget en bijna zonder subsidie onze ambities van 2023 gehaald: ruim 4,5 GW aan windenergie op zee. De windparken op zee voorzien in 15,8% van de huidige elektriciteitsvoorziening voor bedrijven en mensen thuis. Dat is meer dan we 10 jaar geleden hadden afgesproken in het Nederlandse Energieakkoord. En dat is een mooie prestatie.

Dankzij de succesvolle aanpak voor wind op zee kunnen we de komende jaren zelfs versnellen, zodat windenergie op zee in 2030 zonder subsidies voor 16% aan schone energie kan leveren.

Koploper

De windparken, de elektriciteitskabels en de plekken waar deze kabels aan land komen zijn op een duurzame manier aangelegd. We beperken het negatieve effect op de natuur zo veel mogelijk. Dat doen we door continu onderzoek te doen en door nieuwe technieken te gebruiken die het leven boven en onder water ontzien. We zijn er trots op koploper te zijn in vernieuwende manieren om duurzame windparken aan te leggen.

We hebben 10 jaar achter de rug van samen pionieren, plannen maken, ontwikkelen, bouwen en testen. Van niets groeiden we naar een volwaardige offshore duurzame energiebranche. Met een extra impuls voor nieuwe banen en een duurzame economie.

Zo zijn we steeds beter in staat om zelf voldoende schone energie op te wekken en te gebruiken, die ook voor de langere termijn én voor volgende generaties houdbaar is.