Wat kost wind op zee?

Wind is gratis. De opwekking van energie uit wind (‘wind op zee’) niet. Toch is windenergie op zee de laatste jaren wel steeds goedkoper geworden. Dankzij een enorme kostendaling is het inmiddels na windenergie op land de goedkoopste grootschalige duurzame manier van elektriciteit opwekken in Nederland.

Wat kosten windparken?

De kosten van windparken op zee zijn de afgelopen jaren enorm gedaald. Betaalde de Rijksoverheid nog subsidie voor de eerste windparken, inmiddels is dat al jaren niet meer nodig. Hoe kan dat?

Meer informatie over de kosten van windparken

Wat kost het net op zee?

Het net op zee is de verbinding tussen windparken en het hoogspanningsnet op het land. De Rijksoverheid wil deze verbinding zo goed én goedkoop mogelijk houden. Hoe pakt zij dat aan?

Meer informatie over de kosten van het net op zee

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Minister Wiebes die de vergunninghouder feliciteert met het winnen van de tender

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Algemeen beeld van de Noordzee met bijvoorbeeld schepen

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Bouw windpark

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

Mensen die werken aan een windmolen (lasser)

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.