Wat is windenergie op zee?

‘Wind op zee’ staat voor het opwekken van energie uit wind op de Noordzee. En voor het overbrengen van deze energie naar het vasteland. Voor die opwekking zijn windturbines in windparken nodig. En voor het overbrengen is het net op zee nodig.

Wat is een windpark op zee en hoe wordt de geproduceerde energie getransporteerd naar het land?

1. Windturbines 2. Kabels van het windpark 3. 'Stopcontact' op zee 4. Exportkabel 5. Transformatorstation 6. Hoogspanningsstation 7. Transformatorstation

Klik op de plusjes voor meer informatie

Hotspots

1. Windturbines

In een windpark op zee staan windturbines. Een windturbine produceert elektriciteit uit het draaien van de wieken van de windturbine. Dit noemen we schone of duurzame energie.

2. Kabels van het windpark

Iedere windturbine heeft een kabel die de elektriciteit transporteert naar het 'stopcontact' op zee. De kabel ligt begraven in de zeebodem.

3. 'Stopcontact' op zee

Hier komt de elektriciteit vanuit alle windturbines uit het windpark samen. Vervolgens wordt met behulp van transformatoren het spanningsniveau verhoogd om de elektriciteit te kunnen transporteren naar land.

4. Exportkabel

Deze kabel (bestaat uit één of meerdere kabels) transporteert de elektriciteit van zee naar land.

5. Transformatorstation

Dit station ontvangt de elektriciteit van zee en maakt deze geschikt om op het landelijke hoogspanningsnet de elektriciteit verder te kunnen transporteren.

6. Hoogspanningsstation

Het hoogspanningsstation zet de elektriciteit op het landelijke hoogspanningsnet.

7. Transformatorstation

Dit station ontvangt elektriciteit en maakt het geschikt om te transporteren naar het regionale elektriciteitsnetwerk. Van hier transporteren ondergrondse kabels de elektriciteit naar de huishoudens.

Windparken op zee

In een windpark op zee staan windturbines die windenergie opwekken. Die windturbines kunnen een levensduur van 35 jaar hebben. Maar een windpark bestaat uit meer dan alleen windturbines.

Meer informatie over windparken op zee

Net op zee

Net zoals op land ligt er op zee een elektriciteitsnet. Via platforms op zee en kabels over de bodem van de Noordzee komt de energie van de windparken aan land. Dankzij dit ‘net op zee’ krijgt het vasteland dus duurzame en schone energie uit wind op de Noordzee.

Meer informatie over het net op zee

Aanlandingen wind op zee

De opgewekte stroom en geproduceerde waterstof moet vanuit de Noordzee getransporteerd worden naar het vaste land. Om dit te doen worden voor verschillende plekken in Nederland mogelijke routes onderzocht.

Meer informatie over aanlandingen wind op zee

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Minister Wiebes die de vergunninghouder feliciteert met het winnen van de tender

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Algemeen beeld van de Noordzee met bijvoorbeeld schepen

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Bouw windpark

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

Mensen die werken aan een windmolen (lasser)

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.