Kansen voor de natuur door windparken

Windparken op zee bieden Nederland kansen voor natuurontwikkeling. Bepaalde diersoorten kunnen zich herstellen in windparken doordat daar geen vissers meer zijn die over de zeebodem gaan met sleepnetten. Ook is er extra biodiversiteit rondom de funderingen van windparken.

Het is binnen windparken niet toegestaan om met netten over de zeebodem te slepen – dé manier om vissen als tong en schol te vangen. De sleepnetten kunnen namelijk schade toebrengen aan de kabels van de windturbines.

Verder lijkt zee- en bodemleven zich veilig te voelen op of rondom de funderingen van windparken. De funderingen – in het bijzonder stenen die voor erosiebescherming rond de funderingen liggen – voegen hard substraat toe aan een zandige omgeving. Op dit harde substraat vestigen zich soorten (poliepen, schelpdieren, vissen) die daarvan houden. In het windpark neemt daardoor de biodiversiteit toe.

Actieve ontwikkeling van onderwaternatuur

Natuurorganisaties verrichten proeven met het terugbrengen van oesters in de Noordzee. Dat doen zij samen met vergunninghouders van de windparken Luchterduinen en Gemini. Uit de eerste resultaten blijkt dat natuurontwikkeling binnen windparken kansrijk is: op onderwaterbeelden is te zien dat er volop leven is rondom de oesterkooien. Ook in nog te bouwen windparken kunnen partijen die dat willen de ruimte tussen windturbines actief benutten voor de ontwikkeling van onderwaternatuur.
De kavelbesluiten voor de windparken die vanaf 2020 op zee komen te staan, bevatten voorschriften voor de windparkeigenaar om zich in te spannen voor ontwikkeling van onderwaternatuur. Zo moeten de materialen (steen en beton) die de funderingspalen van de windturbines beschermen tegen erosie, voorzien worden van kleine en grote holen en spleten waarin zich planten en dieren kunnen vestigen. Ook mag de vergunninghouder van het windpark actief platte oesters introduceren of aan andere vormen van natuurbouw doen.

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.)

Werk en scholing

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.