Wat is een windpark op zee?

Een windpark op zee is bedoeld om windenergie op te wekken. Van een park vallen de windturbines het meest op. Maar waar bestaan die windturbines eigenlijk uit? Hoe lang blijven ze functioneren? En wat hoort er nog meer bij een windpark?

Een windpark op zee bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De windturbines. Deze produceren elektrische energie uit het draaien van de rotor (de wieken) door de wind.
  • De kabels van het windpark.  Deze verbinden de windturbines met het platform op zee. Meestal zijn meerdere - ongeveer vijf tot acht - turbines verbonden aan één kabel.

kWh MWh GWh

Een hoeveelheid elektriciteit wordt uitgedrukt in Wattuur, afgekort Wh. 1 Wh is een hoeveelheid elektriciteit die een apparaat met een vermogen van 1 Watt een uur lang laat werken. Veel van onze huishoudelijke apparaten hebben grotere vermogens. Bijvoorbeeld een klopboormachine kan een vermogen hebben van 1000 Watt. Als deze een uur lang aan staat, verbruikt hij 1 kilowattuur (KWh). Kilo staat voor duizend, dus duizend Wattuur. De kilowattuur vinden we terug op onze energierekening. Een windturbine heeft een vermogen van enkele megawatt (MW), waarbij mega staat voor miljoen. Als een windturbine van 10 MW een uur draait, levert deze 10 MWh. Zo bestaat er ook de gigawattuur (GWh, giga = miljard) en terawattuur (TWh, tera = biljoen). Het elektriciteitsverbruik van ons land bedraagt ongeveer 120 TWh.

Ontwikkeling van windturbines

Windturbines worden steeds efficiënter. Dit betekent dat het vermogen per windturbine – uitgedrukt in megawatt (MW) – toeneemt. Ook worden de turbines steeds groter. De moderne windturbines produceren meer uren per jaar elektriciteit dan oudere modellen. Windturbines in oudere Nederlandse windparken op zee hebben een vermogen van 2 tot 4 MW per stuk. De turbines die vanaf 2020 in het windenergiegebied Borssele staan, hebben al een vermogen van 8 tot 9,5 MW per stuk. Deze turbines hebben een rotordiameter (de doorsnede van de cirkel die de wieken maken) van ongeveer 165 meter. Met één van de bladen in de hoogste (verticale) stand is de turbine ongeveer 190 meter hoog.
Windturbines van 12 MW zijn inmiddels ook beschikbaar. En er worden al turbines van 15 MW ontwikkeld.
Hoe hoger het vermogen per windturbine, hoe minder windturbines er nodig zijn om het afgesproken vermogen van een windpark te behalen. Minder turbines bouwen betekent minder kosten maken.

Hoe groot zijn de windturbines 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Hotspots

1990

In 1990 waren windturbines ongeveer 75 meter hoog. Dat is te vergelijken met een passagiersvliegtuig.

1995

In 1995 water windturbines ongeveer 93 meter hoog. Dat is te vergelijken met het vrijheidsbeeld in New York.

2000

In 2000 waren windturbines ongeveer 111 meter hoog. Dat is te vergelijken met de Domtoren in Utrecht.

2005

In 2005 waren windturbines ongeveer 145 meter hoog. Dat is iets hoger dan The London Eye in Londen.

2010

In 2010 waren windturbines ongeveer 180 meter hoog. Dat is iets kleiner dan de Euromast in Rotterdam.

2015

In 2015 waren windturbines ongeveer 200 meter hoog. Dat is ongeveer twee derde van de Eiffeltoren in Parijs.

Levensduur windturbines en windparken

Oude windturbines worden na hun economische levensduur verwijderd of vervangen. Moderne windturbines hebben een langere levensduur dan vroegere modellen. Tegenwoordig gaan ze ongeveer 30 jaar mee, en toekomstige modellen mogelijk nog langer.

De vergunning voor een windpark op zee is maximaal 40 jaar geldig. In die periode valt ook de bouwtijd (ongeveer vier jaar) en de tijd die nodig is om het windpark aan het einde van de levensduur weer te demonteren en verwijderen (circa een jaar). In de praktijk kan een windpark op zee dus maximaal  35 jaar in bedrijf zijn.

Doorverwijzingen

Nederlandse aanpak

Minister Wiebes verleent de vergunning

Waarom is windenergie op zee nodig? Wat zijn de doelen en hoe zorgt de Rijksoverheid ervoor dat doelen worden gehaald?

Noordzee

Over hoe de Rijksoverheid de Noordzee beheert en hoe de ruimte op de Noordzee is verdeeld. Wat op de Noordzee kan en mag, en welke regels en voorwaarden daarvoor gelden.

Innovatie

Innovatie, ontwikkeling (internationale) samenwerking en opleidingen zijn belangrijk om de kosten van wind op zee omlaag te krijgen en biedt daarmee economische kansen.

Werk en scholing

De windsector biedt perspectieven voor mensen die willen werken in de wind. NWEA is de verbinder binnen de sector en koppelt relevante partijen aan elkaar binnen de sector.

Veelgestelde vragen

Op deze website vindt u veel informatie over Wind op zee. Vindt u niet wat u zoekt? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Voorgestelde veelgestelde vragen