Windenergiegebied Nederwiek

Bijzonderheden gebied

Windenergiegebied Nederwiek ligt tussen 100 en 120 kilometer uit de kust, ten noordwesten van windenergiegebied IJmuiden Ver en tegen de grens van het Britse deel van de Noordzee. Het ligt dus ver van het vasteland en zal na realisatie niet vanaf de kust te zien zijn.

WINDENERGIEGEBIED Nederwiek
Locatie Ten noordwesten van IJmuiden Ver

In gebruik vanaf

2030

In gebruik tot

ca. 2065

Aantal turbines

Nog onbekend

Vermogen turbine (MW)

Nog onbekend

Vermogen windpark (MW)

ca. 6000

Oppervlakte (km2)

ca. 600

Exploitanten

Nog onbekend

Kavels

Windenergiegebied Nederwiek bestaat uit drie kavels van elk 2000 MW. Twee daarvan (de meest zuidelijke kavels I en II) zijn opgenomen in de routekaart windenergie op zee. Naar verwachting besluit het kabinet in 2024, nadat het onderzoek naar de mogelijkheden voor aanlanding van de kabel is afgerond, of het ook het meest noordelijke kavel III opneemt in de routekaart om het vervolgens te tenderen en laten ontwikkelen.

De tender voor kavel I zal plaatsvinden in 2025. In 2026 volgt de tender voor kavels II en III. Vanaf 2030 zal het windenergiegebied stroom leveren.

Alle rapporten en besluiten kunt u later vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten.

Doorvaart

Door het windenergiegebied loopt een clearway voor het scheepvaartverkeer richting het Verenigd Koninkrijk, waaronder de ferry IJmuiden – Newcastle. Voor het zuidelijke kavel I wordt een doorvaartpassage onderzocht voor het kavelbesluit.

Medegebruik

Bij het openstellen van windenergiegebied Nederwiek komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.