Windenergiegebied Borssele

Bijzonderheden park

Het windenergiegebied Borssele, 24 tot 51 kilometer uit de kust van Zeeland, is het eerste gebied dat ontwikkeld is voor het doel van het Energieakkoord (2013) om in 2023 in totaal 3.450 MW aan extra capaciteit voor windenergie op zee te hebben. Het energiegebied bestaat uit twee windparken, met elk twee kavels, en een afzonderlijke innovatiekavel. Het windpark is met helder weer te zien vanaf de kust rond Westkapelle en Domburg. De opgewekte elektriciteit wordt op het landelijk hoogspanningsnet gebracht via kabels die bij Borssele aan land komen.

Windenergiegebied borssele
Locatie Voor de kust van Zeeland
In gebruik sinds 2021

In gebruik tot

ca. 2046

Aantal turbines

173

Vermogen turbine (MW)

8 - 9,5

Vermogen windpark (MW)

1502

Oppervlakte (km2)

344

Exploitant

Ørsted, Blauwwind, Two Towers

Platforms Tennet

2

Kavels

De vergunningen voor de kavels van windenergiegebied Borssele zijn uitgereikt aan:

Alle rapporten en besluiten kun je vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten.

Doorvaart

Windenergiegebied Borssele is gesloten voor vrije doorvaart. Doorvaart is alleen mogelijk in de corridor. Door de corridor kunnen schepen tot 45 meter lengte varen.

In de Gedragscode Windfarm Borssele Pass (pdf, 625 kB) staan de regels en veiligheidstips om op een juiste en manier door dit park te varen.

corridor
De corridor bij Borssele.

Medegebruik

In de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 is vanuit het oogpunt van meervoudig ruimtegebruik besloten de windparken open te stellen voor medegebruik. De volgende soorten medegebruik zijn mogelijk in windparken op zee:

  • Maricultuur (onder andere schelp- en schaaldieren en zeewier);
  • Andere vormen van duurzame energieopwekking en opslag (onder andere zonne- of getijdenenergie);
  • Natuur bevorderende projecten (bijvoorbeeld oesterherstel, schuilplekken voor vissen, kunstriffen);
  • Passieve visserij (onder andere met korven op krabben en kreeften).

Voor het windenergiegebied Borssele is een Handreiking gebiedspaspoort opgesteld. Deze geeft op basis van gebieds-specifieke kenmerken aan waar en welke vormen van medegebruik het gunstigste perspectief hebben.

Voor overgegaan kan worden tot medegebruik moet een vergunning onder de Waterwet worden aangevraagd. Hoe dat werkt kan je terugzien in deze video.

Uitgeschreven tekst film Medegebruik windparken Noordzee

Zie ook de aanvraagprocedure voor medegebruik in het kort (Noordzeeloket).

Voor experimenten met passieve visserij is ruimte gereserveerd in kavel II.

Windenergiegebied Borssele
Windenergiegebied Borssele