Windenergiegebied Doordewind

Bijzonderheden gebied

Windenergiegebied Doordewind ligt tussen 77 en 102 kilometer uit de kust, ten noorden van Ameland en tegen de grens van het Duitse deel van de Noordzee. Het ligt dus ver van het vasteland en zal na realisatie niet vanaf de kust te zien zijn.

WINDENERGIEGEBIED Doordewind
Locatie Ten noorden van Ameland

In gebruik vanaf

2032

In gebruik tot

ca. 2066

Aantal turbines

Nog onbekend

Vermogen turbine (MW)

Nog onbekend

Vermogen windpark (MW)

ca. 4000

Oppervlakte (km2)

ca. 400

Exploitanten

Nog onbekend

Kavels

Windenergiegebied Doordewind bestaat uit twee kavels van elk ca. 2000 MW. Naar verwachting zal in 2024, na afronding van het Programma Aansluiting Wind op Zee – Eemshaven (PAWOZ – Eemshaven), besloten worden of één of beide kavels ontwikkeld worden.

De tender voor de eerste kavel vindt plaats in 2027. Vanaf 2032 zal er energie worden opgewekt in het windenergiegebied.

Alle rapporten en besluiten kunt u later vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten.

Doorvaart

De wenselijkheid en mogelijkheden voor doorvaart door Doordewind worden voorafgaand aan de voorbereiding van de kavelbesluiten onderzocht in relatie tot de omliggende scheepvaartroutes en tot eventueel medegebruik van het windenergiegebied.

Medegebruik

Bij het openstellen van windenergiegebied Doordewind komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.