Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden inclusief Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie

Bijzonderheden park

Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden ligt 67 kilometer uit de kust, ten noorden van Groningen en tegen de grens met Duitsland. Het ligt dus ver van het vaste land en is nauwelijks vanaf de kust te zien. Binnen dit windenergiegebied liggen ook de bestaande parken Gemini Buitengaats en Gemini ZeeEnergie, met een gezamenlijk vermogen van 600 MW.

WINDENERGIEGEBIED ten noorden van de Waddenelanden inclusief Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie)

Locatie: Voor de kust van Groningen

Ten noorden van de Waddeneilanden Gemini Buitengaats en ZeeEnergie

In gebruik vanaf/sinds

2033

2017

In gebruik tot

2063

2036

Aantal turbines

Nog onbekend

150

Vermogen turbine (MW)

Nog onbekend

4

Vermogen windpark (MW)

ca. 700

600

Oppervlakte (km2)

120

70

Exploitant

Nog onbekend

Northland Power

Kavels

Het nog te bouwen windpark in dit windenergiegebied bestaat uit één kavel van ca. 700 MW. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is gepubliceerd en in te zien op de website van RVO Bureau energieprojecten.

De tender voor deze kavel staat gepland voor 2027. Het is de bedoeling dat het windpark vanaf 2033 stroom gaat leveren.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden.

Doorvaart

Doorvaart door de Gemini windparken en door windpark Ten noorden van de Waddeneilanden is niet toegestaan. Doorvaart door het windenergiegebied is alleen mogelijk via een zogenaamde corridor, een doorvaartpassage. Hiervoor zal de open ruimte tussen de twee Gemini windparken worden gebruikt.

Medegebruik

Bij het openstellen van windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.