Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD)

Bijzonderheden park

Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) bestaat uit vier kavels en ligt tussen 18,5 en 36 kilometer uit de kust tussen Den Haag en Zandvoort. De windparken zijn bij helder weer vanaf de kust te zien. In windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ligt ook het eerder gerealiseerde windpark Luchterduinen. De elektriciteit wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht door kabels die bij de Maasvlakte aan land komen.

WINDENERGIEGEBIED Hollandse Kust (zuid) inclusief windpark Luchterduinen (LUD)

Locatie: Voor de kust van Zuid-Holland

Hollandse Kust (zuid) I - IV Luchterduinen

In gebruik vanaf

2022/2023

2015

In gebruik tot

ca. 2049

ca. 2034

Aantal turbines

140

42

Vermogen turbine (MW)

11

3

Vermogen windpark (MW)

1520

129

Oppervlakte (km2)

214

16

Exploitant

Vattenfall

Eneco

Kavels

De vergunningen voor alle kavels van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zijn uitgereikt aan Vattenfall. Op 1 juli 2021 is Vattenfall gestart met de bouw van het windpark.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten.

Doorvaart

In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zal er de mogelijkheid zijn tot doorvaart in een zogenoemde corridor. De beoogde doorvaartpassage is tijdens de bouwfase van kavel I en II nog toegankelijk. Wanneer wordt gestart met de bouw in kavel III en IV wordt het gehele windenergiegebied afgesloten.

Windpark Luchterduinen is vanaf 26 juni 2021 niet meer toegankelijk voor doorvaart. Vanaf dat moment is het nieuwe besluit voor het instellen van een veiligheidszone van kracht en wordt gestart met de bouwwerkzaamheden in kavel I en II van windenergiebied Hollandse Kust (zuid). Omdat windpark Luchterduinen grenst aan kavel I en IV is doorvaart niet veilig gedurende de bouwwerkzaamheden.

In de eerste helft van 2022 starten de bouwwerkzaamheden in de kavels III en IV. Ook nadat de bouw van windpark Hollandse Kust (zuid) is afgerond, is de verwachting dat er geen doorvaart voor schepen tot 24 meter mogelijk is door windpark Luchterduinen.

Medegebruik

In Luchterduinen wordt in het kader van natuurontwikkeling een proefproject voor oesterherstel gedaan. Ander medegebruik is tijdens de bouwwerkzaamheden niet toegestaan.

Nadat de bouw is afgerond en er een nieuw besluit tot instellen van een veiligheidszone is genomen kan het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden opengesteld voor medegebruik. Er komt dan een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar waarin via een zonering staat aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.