Windenergiegebied Lagelander

Bijzonderheden gebied

Windenergiegebied Lagelander ligt tussen 33 en 73 kilometer uit de kust, ten noordwesten van Texel. Mochten er windparken aan de uiterste oostrand komen dan zullen deze een deel van de tijd zichtbaar zijn vanaf Texel.

Windenergiegebied Lagelander is in het Programma Noordzee 2022-2027 aangewezen als windenergiegebied. Vooralsnog maakt het gebied echter geen deel uit van de routekaart windenergie op zee omdat er in het gebied nog diverse gaswinningsplatforms staan en er plannen zijn voor opslag van CO2 in lege gasvelden. Het kabinet neemt daarom voor een optimale ruimtelijke inrichting van het gebied Lagelander langer de tijd, waarbij het streven is de verschillende activiteiten slim te combineren. In een toekomstige (herziening van het) Programma Noordzee zal het kabinet duidelijk maken of en hoe het Lagelander gebied wil ontwikkelen.

WINDENERGIEGEBIED lagelander
Locatie Ten noordwesten van Texel

In gebruik vanaf

Nog onbekend

In gebruik tot

Nog onbekend

Aantal turbines

Nog onbekend

Vermogen turbine (MW)

Nog onbekend

Vermogen windpark (MW)

Nog onbekend

Oppervlakte (km2)

ca. 750

Exploitanten

Nog onbekend